MAGNET PROFILE

MAGNET PROFILE

360

154

קטגוריה

שיתוף :

תיאור

פרופיל מגנטי משמש כבסיס לגופים מגנטיים, יש להזין את הפרופיל במתח 24V.

ניתן להאריך ולחתוך לכל אורך רצוי.

הפרופיל הוא חיצוני [ אפשרי לקבל אביזר להתקנה תחת הטיח]

מחיר הוא למטר

נגישות