MAGNET PROFILE IN

MAGNET PROFILE IN

שיתוף :

585

250

קטגוריה

פרופיל מגנטי משמש כבסיס לגופים מגנטיים, יש להזין את הפרופיל במתח 24V.

ניתן להאריך ולחתוך לכל אורך רצוי.

הפרופיל הוא טרימלס

מחיר הוא למטר

נגישות