שיתוף :

20

9

אלמנט לתפיסת חוט/כבל לקיר או תקרה

נגישות